Laatste tweet Onze twitter feed is momenteel niet beschikbaar. Volg ons op Twitter

Instellen vakantiemelding DirectAdmin

Log in met uw DirectAdmin-gegevens op directadmin.exigent.nl.

 

Stap 1: als u meerdere domeinnamen heeft geregistreerd: kies de juiste domeinnaam van het e-mailadres waarvoor u de vakantiemelding wilt instellen.

Instellen vakantiemelding 1

Stap 2: klik op Vacation Messages.

Instellen vakantiemelding 2

Stap 3: klik op Set Vacation Message.

Instellen vakantiemelding 3

Stap 4: kies het juiste e-mailadres, vul de vakantiemelding in, kies het begin en het einde van de periode waarin de vakantiemelding moet worden verzonden en klik op Create. Uw vakantiemelding is nu ingevoerd.

Instellen vakantiemelding 4

Optioneel:

Subject Prefix: een voorvoegsel dat wordt toegevoegd aan het onderwerp van de automatische vakantiemelding. De standaard is: Autoreply. Voorbeeld: wanneer een klant u een e-mail stuurt met het onderwerp: Onderwerp klant dan ontvangt uw klant een e-mail terug met Autoreply - Onderwerp klant als onderwerp.

 

Reply Encoding: De manier waarop de tekens van de vakantiemelding worden opgeslagen en verstuurd. Dit hoeft u niet aan te passen.

 

Content-Type: Selecteer text/html indien u een vakantiemelding in HTML op wilt stellen.

 

Reply Frequency: dit betreft de minimum tijd voordat de vakantiemelding nogmaals gestuurd wordt naar dezelfde persoon. Voorbeeld: stel uw klant stuurt u binnen korte tijd meerdere e-mails toe, dan zal uw klant slechts éénmaal de vakantiemelding ontvangen.