Laatste tweet Vandaag een nieuwe website gelanceerd voor Bevers Houtconstructies B.V. https://t.co/kHZ2CUqFrl Donderdag 22 april 2021 @ 18:21:53

Copyright

Exigent behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie op deze website: tekst, afbeeldingen et cetera.

 

Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van deze website dient Exigent duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

 

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van Exigent waar de auteursrechten van derden op berust. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

 

Deze website geniet auteursrechterlijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exigent.

 

Alle auteursrechten vallen onder de voorwaarden van het Internationaal Copyright en in het algemeen onder het Nederlands recht.